Lextor tłumaczenia

Państwa kompetencje merytoryczne warto uzupełnić moimi kompetencjami językowymi.
Leszek Król, tłumacz języka niemieckiego.

 

Nie muszą Państwo znać języka niemieckiego, by móc swobodnie komunikować się z niemieckojęzyczną częścią świata. Czego, a raczej kogo Państwo potrzebują, to tłumacz języka niemieckiego, który solidnie i szybko przetłumaczy zarówno słowo mówione, jak i pisane.

 

Tłumaczenia

Wykonuję tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki.

 

Tłumaczenia ustne:

 • konsekutywne;
 • symultaniczne (kabinowe);
 • zdalne;
 • szeptane.

 

Tłumaczenia pisemne:

 • zwykłe;
 • uwierzytelnione.

 

Zlecenia w formie elektronicznej przyjmuję w formatach zgodnych z pakietem Microsoft Office lub w formacie PDF. W przypadku zleceń w innych formatach proszę o kontakt w celu dokonania niezbędnych ustaleń.

Tłumaczenia pisemne sporządzane są, na ile to możliwe, z zachowaniem układu graficznego oryginału.

 

Specjalizuję się w tłumaczeniach:

 • ekonomicznych;
 • prawniczych;
 • marketingowych;
 • informatycznych;
 • reklamowych;
 • korespondencji handlowej;
 • świadectw i certyfikatów;
 • innych dokumentów.

 

Jakość tłumaczeń

Przyjęło się, że dobre tłumaczenie to wynik pracy dobrego tłumacza. To prawda, ale to nie wszystko. Wbrew pozorom efekt końcowy, czyli tłumaczenie, współtworzy również sam zleceniodawca, także w przypadku tłumaczeń ustnych. Dlatego proszę o przeczytanie poniższych pytań. Są one wynikiem moich wieloletnich doświadczeń oraz doświadczeń Koleżanek i Kolegów, a odpowiedzi na nie pozwalają, wspólnie z moimi zleceniodawcami, uzyskać wysoką jakość usług oraz satysfakcję zleceniodawców.

 

Pytania wpływające na jakość tłumaczenia:

 • Czy znany jest przewidywany cel i sposób wykorzystania tłumaczenia (np. kto będzie odbiorcą tekstu)?
 • Czy zleceniodawca dysponuje zbiorem zalecanych przez siebie tłumaczeń określonych pojęć i może taki zbiór udostępnić tłumaczowi w celu zachowania spójności leksykalnej i stylistycznej z innymi opracowaniami dotyczącymi firmy zleceniodawcy?
 • Czy istnieją już publikacje na dany temat, na przykład teksty opracowane przez samego zleceniodawcę?
 • Czy przed przystąpieniem do pracy lub podczas wykonywania zlecenia tłumacz będzie miał możliwość konsultacji ze zleceniodawcą lub wskazaną przez niego osobą?
  Uwaga: tak rozumianych konsultacji nie należy utożsamiać z weryfikacją ani korektą tłumaczenia.
 • Jakie są oczekiwania zleceniodawcy odnośnie do składu, formatu i formy przekazania gotowego tłumaczenia?
 • Czy wykonanie tłumaczenia wymaga korzystania ze specjalistycznego sprzętu lub oprogramowania, do którego dostęp ma wyłącznie zleceniodawca (np. oprogramowanie opracowane na indywidualne zamówienie zleceniodawcy)?

Oczywiście powyższe pytania nie są katalogiem zamkniętym. Każde zlecenie jest inne i do każdego tłumaczenia podchodzę indywidualnie.

 

Więcej na temat dobrych praktyk i zasad wykonywania tłumaczeń znajdą Państwo na stronie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, którego jestem członkiem:

 1. Warunki pracy i zasady wynagradzania tłumaczy konferencyjnych;
 2. Warunki wykonywania tłumaczeń pisemnych i zasady wynagradzania tłumaczy.

 

Wszystkie zlecenia traktuję poufnie, jeśli jednak zgodnie z procedurami w Państwa przedsiębiorstwie niezbędne jest pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności, proszę o kontakt.

 

Zapraszam do współpracy.